Skip to main content

NICE CARE HAND GEL

NICE CARE HAND GEL • Proizvod se koristi za dezinfekciju i
  suvo pranje ruku. Pogodan je u situacijama
  kada nisu dostupni voda i sapun. Koristi se
  i za dodatnu dezinfekciju neoštćene kože
  ruku nakon temeljnog pranja ruku vodom i
  sapunom. Može se koristiti više puta u toku
  dana.
 • Pakovanja: 100 i 500ml
 • Transportno pakovanje: 24 i 10 kom.

DEZINSOL 5%

DEZINSOL 5%


 • Dezinsol je rastvor za dezinfekciju,
  katjon aktivan dezificijens, koji na
  mikroorganizme deluje denaturirajući
  njihove belančevine. Deluje na mnoge
  bakterije (Staph, aureus, Ech.coli, Klebisiela
  aerogens, pseudomonas aeruginosa,
  i dr.)
 • Pakovanja: 750ml
 • Transportno pakovanje: 10 kom.