DEZINSOL 5%


  • Dezinsol je rastvor za dezinfekciju, katjon aktivan dezificijens, koji na mikroorganizme deluje denaturirajući njihove belančevine. Deluje na mnoge bakterije (Staph, aureus, Ech.coli, Klebisiela aerogens, pseudomonas aeruginosa, i dr.)
  • Pakovanja: 750ml
  • Transportno pakovanje: 10 kom.

© Vukochem doo All rights reserved.
Developer MojSajt.net.