Skip to main content

SONA KISELINA


  • Koristi se u domaćinstvu. Rastvor hlorovodonične kiseline.
  • Pakovanja: 1000ml
  • Transportno pakovanje: 12 kom.